TIETOSUOJA

Tietosuojaselvitys

 

 

Hammasgalleria

Aleksis Kiven tie 2

02580 Siuntio

 

Hammasgalleria on hammaslääkärin vastaanotto, jossa työskentelee 3 hammaslääkäriä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Vastaanoton omistaa hammaslääkäri Anne Eklund.

 

1) Vastaanotolla kerätään asiakkaan henkilötiedot, sekä terveyteen liittyvät tiedot.

 

2) Kyseiset tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, tai tämän huoltajalta, joko suullisena tai kirjallisena haastatteluna (esitietolomake).

 

3) Tiedot tallentuvat rekisterinpitäjän, eli vastaanoton tietokantaan, sekä Kansalliseen terveysarkistoon (KANTA). Potilas /asiakas voi itse hallinnoida Kanta-sivustoilla näkyvän tiedoston eteenpäin luovuttamista ”OMAKANTA.FI”-sivuston kautta. Tietoja ei vastaanoton toimesta jaeta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä EU:n ulkopuolelle ilman potilaan kirjallista pyyntöä/suostumusta.

 

4) Kerättyjä tietoja käytetään potilaan suun terveyden ylläpitämiseen sekä tarvittaessa suun sairauksien hoitoon.

 

5) Potilaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Pyyntö tulee kuitenkin esittää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

 

6) Kerätty tieto tallentuu rekisterinpitäjän tietokantaan sekä varmuuskopiodaan sovelluksen toimittajan (Entteri Oy) pilvipalveluun. Tiedot säilytetään lain määräämän ajan.

 

7) Vastaanoton omistaja (hammaslääkäri Anne Eklund) toimii tietosuojavastaavana.

 

8) Laitteisto sijaitsee lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilökunnalla. Henkilökunta on perehdytetty tietosuojan ja vaitiolovelvollisuuden sisältöön sekä allekirjoittanut kirjallisen sopimuksen tiedon saannista ja sen soveltamisesta käytäntöön. Laitteillepääsy on suojattu palomuurein ja salasanoin, kirjautuminen tietokantaan tapahtuu henkilökohtaisin varmennekortein.

 

9) Potilasta informoidaan sähköisestä reseptistä ja Kanta-arkistoon liittymisestä sekä pyydetään allekirjoittamaan lomake tiedon saamisesta sekä suostumuksesta tietojen siirtymisestä Kanta-arkistoon. Potilaalla on oikeus tarkistaa omien tietojensa oikeellisuus tarvittaessa.

 

 

Tietosuoja

© Copyright Hammasgalleria

Hammasgalleria | Aleksis Kiven tie 2, 02580 Siuntio | 09 813 4373 | info@hammasgalleria.fi | y-tunnus 1663208-8